Borealis Eiendom AS

Home Feedback Contents Search

Om bedriften
Prosjekter for salg Om bedriften

 

 

 

Vår målsetting

Selskapet utvikler nøkkelferdige prosjekter for privat - og næringsinteresser samt legger til rette for etablering av byggeklare tomter for videresalg. I tillegg driver selskapet med utleievirksomhet av næringsarealer og leiligheter.

Vårt hovedmarked er Ballangen kommune.

Selskapsprofil

Bedriften ble etablert i 1998, dengang som et datterselskap av ByggKonsult Ballangen AS. I dag er selskapet frittstående og eies av 6 aksjonærer, alle med bopel i Ballangen kommune.

Selskapet eier i dag to bygninger samt byggeklare tomter for 15 til 20 boenheter i Ballangen kommune. Utleievirksomheten inkluderer 2 leiligheter samt 3 utleiearealer for næringsvirksomhet. Selskapet eier i tillegg ca. 1/3 av et lokalt entreprenørselskap (Byggkonsult Ballangen AS).

Kontakt informasjon

Styreformann: Tore Wiik

Telephone
+47 48 10 83 82
FAX
+47 76 92 82 28
Post adresse
Syllaveien 61, 8540 Ballangen
Elektronisk post
Generell informasjon: totowiik@live.no:
 

 

Last modified: Januar 2009